קהילת נשים לתמיכה בנשים הנמצאות במערכות יחסים פוגעניות או יצאו ממערכת יחסים כזאת. המטרה היא ליצור קהילה תומכת ולהעלות את המודעות למערכות יחסים פוגעניות ולהתעללות רגשית. הליווי הוא אישי או קבוצתי, וניתן אף להשתלב כפעילה בתנועה.