גלי יפה כותבת יומן שבו היא מתעדת ומשתפת את חוויות ה-transition שלה בצורה פתוחה וגלויה.