ארגון חרדי המעניק לנשים עגונות ומסורבות גט ייעוץ משפטי, ליווי וייצוג בבית הדין הרבני ובבית הדין הגדול (ובעת הצורך בבג"צ). הארגון מפעיל קו סיוע ופועל לפיתוח פתרונות הלכתיים-מניעתיים לבעיית מסורבות הגט והעגונות, דוגמת הסכם קדם-הנישואים, שמטרתו להפוך את מניעת העיגון לחלק בלתי נפרד מהכתובה.