עמותה לקידום זכויות הטרנסיות בישראל. בין היתר פועלת העמותה להעצמה כלכלית של הקהילה הטרנסית באמצעות קידום תעסוקתי, שיקום תעסוקתי, מענקים והלוואות, פעילות הסברה ופעילות שדולה לקידום ניראות חיובית של הקהילה, קידום מעמדה המשפטית של הקהילה הטרנסית באמצעות לווי בהליכי מיצוי זכויות והליכים משפטיים וכן סיוע לנשים טרנסיות במעגל הזנות לצאת ממנו דרך סיוע כלכלי וחברתי.