עמות טנא פועלת להגברת המודעות של חברות הקהילה האתיופית לזכויותיהן ומיצוי אותן זכויות, לקדם את בריאות הקהילה תוך הנגשה לשונית ומודעות לצרכיה הייחודיים; לפתח משאבים ברמת הפרט, הקהילה והמדיניות לטובת נגישות ושיפור הבריאות.