העמותה פועלת לקדם את מעמדן של יוצאות ויוצאי אתיופיה בישראל באמצעים משפטיים: ומניעת מיגור גזענות, אפליה, דעות קדומות, והחלטות מקפחות הפוגעות ביוצאי אתיופיה בישראל, בסיוע של מתנדבים מקרב הקהילה המשפטית.