מסלול המיועד לקדם יוזמות בישראל, מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה, כדי לאפשר לכל אחד ואחת לפתח מוצר חינוכי.