מאמר שכתבה החוקרת יעל בוים-פיין בעקבות השתתפותה בכנס "ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו" שנערך בתחילת 2023. בוים-פיין כותבת על חינוך פמיניסטי והצורך בפיתוח תודעה פמיניסטית בקרב נשות ואנשי חינוך, ומזכירה לנו שחינוך לשוויון מגדרי צריך להיעשות יום-יום תוך שימוש באירועים חדשותיים או ברחבי בית-ספר כדי לעצור ולהתבונן על יחסי הכוחות המגדריים, התרבותיים והחברתיים שמתקיימים בליבת אירועים אלה – ולהשתמש בהם כדי לפרק סטריאוטיפים ודעות קדומות. המאמר כולל קישור לפאנל בכנס, כמו גם קישורים נוספים למיזמים פמיניסטיים שפועלים בישראל.