מאמר של כנרת יפרח בבלוג שלה, בו היא פורשת ארבעה עקרונות מנחים לאופן הבחירה בזכר ונקבה במיקרו-קופי.