הוועדה עוסקת בקידום מעמד האשה לקראת שוויון בייצוג; בחינוך ובמעמד האישי, וכן למניעת אפליה בשל מין או נטייה מינית בכל התחומים; להקטנת פערים בכלכלה ובשוק העבודה ולמאבק באלימות כלפי נשים.דיוני הוועדה מועברים בשידור חי באתר האינטרנט של הכנסת.