תוכנית של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. תוכנית זו מעניקה תואר ראשון ושני בלימודי מגדר, וכן הנחיה וליווי לדוקטורטיות במגדר. הלימודים מאפשרים לסטודנטיות המסיימות את התואר מציאת מקצוע בתחומים כמו: קידום שוויון וצדק מגדרי, יועצ/ת לענייני נשים, מגדר והקהילה הגאה וטיפול נפשי, פיזי וחברתי הכולל התייחסות לנושאי מגדר.