תוכנית ללימודי תואר שני של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה. מטרת התוכנית היא להקנות ידע מחקרי בנושאי מגדר.