עמוד הבית של התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון שבבאר-שבע. התוכנית, המציעה מסלולי לימוד לתואר ראשון, שני ושלישי, היא בינתחומית ומשלבת בין מדעי הרוח והחברה וכוללת קורסים הכוללים תחומי ידע בנושאים שונים כמו מוסד המשפחה, מערכת המשפט ושוק העבודה תוך התייחסות למגדר, אתניות, גזע ומעמד חברתי-כלכלי והצטלבויות אחרות הנוגעות לזהות.