אתי הילסום – אשה עצמאית, משוחררת ומתחוכמת מאוד, עוסקת בפסיכולוגיה ובספרות ומבקרת בקביעות אצל פסיכולוג. לכאורה, דמות אישה צעירה ומתקדמת כאן ועכשיו, אך לא. אתי הילסום חיה באמסטרדם, הולנד בתקופת השואה, בשנים 1943-1941, ועל שנתיים אחרונות אלה של חייה ניתן לקרוא בספר מרתק זה. יומניה של אתי הילסום אינטימיים ביותר וגלויי לב במיוחד בכל הנוגע לאהבתה, לחיי המין שלה ולתחושותיה בתור אישה.  השואה חודרת ליומנים בהדרגה: בתחילה – מצעדם של חיילים גרמנים ברחוב, אחר – פירוט הייסורים שניתכו על יהודי אמסטרדם, ולבסוף – הטרנספרים והשילוח הסופי למחנות המוות. בספטמבר 1943 נשלחה אתי הילסום לאושוויץ, שם מצאה את מותה. מהולנדית: שולמית סנסרגר  בהוצאת כתר.