הרצאתן של האחיות מלאטי ואיזבל ווייסן, על הקמפיין שהובילו לאיסור שימוש בשקיות ניילון. ברחבי העולם משתמשים בשקיות ניילון, כשרובן מסיימות את ייעודן באוקיינוסים ומזהמות את המים ומערכות החיים בהם. האחיות מלאטי ואיזבל החליטו לשנות את המצב: הן הריצו קמפיין שכלל חתימה על עצומה, יוזמת ניקוי חופיםואף שביתת רעב עד שהצליחו לקבל מהממשל בבאלי הבטה לאסור על שימוש בשקיות ניילון במדינתן (אנגלית, כתוביות בעברית, ערבית, צרפתית ובשפות נוספות).