פרופ' דפנה הקר, מהחוג ללימודי מגדר באוניברסיטת תל-אביב, סוקרת את ההיסטוריה של התנועה הפמיניסטית, שהיא כדבריה התנועה החברתית החשובה והמשפיעה ביותר במאה ה-20. היא מתייחסת לסוגים השונים של פמיניזמים, תת-תנועות ומנגנונים, גם בתוך התנועה, שעדיין מקבעים אי-שוויון מגדרי.