שריל סנדברג היא סמנכ"לית התפעול של פייסבוק. בהרצאתה הפופולרית היא בוחנת את הסיבות לאחוז הנמוך של נשים במשרות ניהוליות בכירות ונותנת שלוש נקודות למחשבה לנשים השואפות להגיע לפסגה ניהולית (כתוביות בעברית, ערבית ורוסית).