הרצאת TED שבה מספרת דלגאדו על נקודות המפגש של היסטוריה, הגירה, קוויריות, שירה ודול-לשוניות. יש יופי בתחושת החיבור במרחבים מודרים, אומרת דלגאדו, ומסבירה כיצד הדול-לשוניות שלה קיבלה תוקף דווקא מהקהילה הקווירית-מהגרת שמלחימה מילים חדשות כדי להעניק משמעות חדשה לחוויות הייחודיות של קהילות שנמצאות בשוליים חברתיים מרובים (אנגלית, ללא כתוביות).