הרצאת המשך להרצאת הטד הנודעת של סמנכ"לית התפעול של פייסבוק, שריל סנדברג, על השתלבות נשים בתפקידי ניהול בכירים. בהרצאה זו היא מדברת על החששות שהיו לה מהשפעה רעה על הקריירה כתוצאה מדיון בקשיים איתם מתמודדות בכירות מעצם היותן נשים, ודנה באתגרים שעדיין ניצבים בפניהן (כתוביות בעברית, ערבית ורוסית).