תנועה חברתית הפועל לשינוי כולל של החברה הישראלית. פועלת לבניית חברה רב תרבותית, דמוקרטית, צודקת וסולידרית. פועלת להעצמת קבוצות מיעוטים בחברה.