ארגון הפועל לקידום הדמוקרטיה והשוויון בישראל. בין פעולות הארגון: פרס יפה לונדון יערי ז"ל המסייע לנשים להתקדם לעמדות השפעה ולנפץ את תקרת הזכוכית.