פורום הפועל במסגרת הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. מטרתו היא קידום המחקר האקדמי וההוראה תוך התמקדות בנושאים של אי שוויון מגדרי.