העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל  היא גוף עצמאי שקם על מנת לתת תוקף לפעילותן ויצירתן של נשים אמניות ושל אמנות מבוססת מגדר בשיח האקדמי והציבורי בישראל, וזאת באמצעות עידוד המחקר בנושא ויצירת מגוון פלטפורמות לקידומו. העמותה דוגלת בהסרת חסמים ומנגנוני דיכוי והדרה  על רקע מגדר, גזע/אתניות, מיניות, לאומיות, דת, גיל ומעמד; בקידום  צדק חלוקתי של משאבים בתחום האמנות ומחקרה, ובעיקרון המגוון והייצוג ההולם של הקבוצות השונות המרכיבות את החברה בישראל (מתוך האתר).