עמותה אשר שמה לה למטרה לעודד את המחקר על נשים אמניות בישראל, חקר המגדר באמנות בישראל ולחזק את הדיסציפלינה של המגדר באמנות.