יוזמה משותפת של המאיירת מורגן כורש ושל אילנה ויצמן, דוקטורנטית וסופרת. השתיים, יחד עם נשים נוספות, מדביקות מסרים הנוגעים לאלימות כלפי נשים על גבי קירות במרחב הציבורי. מטרתן היא כפולה – העלאת מודעות ציבורית לנושא האלימות כלפי נשים, וחיזוק נשים שחוו וחוות אלימות.