קבוצת פייסבוק של קהילת סטודנטיות למדעי המחשב או הנדסה במוסדות אקדמיים בישראל, שמטרתה לתמוך, לסייע ולייעץ, להיחשף לרעיונות חדשים בלימודים האקדמיים ומהוות מרחב של מנטורינג וסיסטרהוד בתחום שנתפש כגברי.