המרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם נמצאת ביפו ונותנת מענה לפליטים ומבקשי מקלט ללא גישה לשירותי בריאות. בנוסף מטפלת המרפאה בבעיות אקוטיות הקשורות להגירה שהמערכת הציבורית לא מתמודדת עמן.