המרכז פועל לקידום פלורליזם, שיוויון , סובלנות דתית, ופועל לקידום הכללת מיעוטים בחברה הישראלית. בין מאבקיו, המאבק נגד הדרת נשים מהמרחב הציבורי