המרכז הישראלי לשוויוון מגדרי בחינוך הוא תוכנית חינוכית של האגודה לקידום החינוך בירושלים. המרכז פועל לקידום חברה שוויונית באמצעות פיתוח והטמעת פרקטיקות לשוויון מגדרי בשדה החינוך בישראל. אחת מדרכי הפעולה העיקריות של המרכז היא ליווי והכשרת צוותים חינוכיים בתהליכי הטמעה של פרקטיקות מקדמות שוויון מגדרי בארגוניהם (ובכלל זה בתי-ספר וארגוני חברה אזרחית העוסקים בחינוך).