המרכז הגאה משמש כמרכז פעילות עבור הקהילה הגאה המתגוררת בתל אביב-יפו. מטרות נוספות: יצירת גשר ושותפות חברתית בין הקהילה הגאה ותושבי העיר, קידום מעורבות חברתית ומתן ייעוץ וסיוע ולחברי הקהילה.