מערך ההוגנות המגדרית של אוניברסיטת חיפה בראשות פרופ' שולמית אלמוג פועל לקידום השוויון וההוגנות המגדרית. המערך בוחן את ההיבט המגדרי בכל מתווה, פיתוח או החלטה בעלת חשיבות המתקבלת במוסד אקדמי, מספק מידע רלוונטי ומהווה כתובת לפניות בנושא מגדר.