הרצאות וסיורי אמנות בראייה מגדרית בעברית ובאנגלית המועברים על-ידי ד"ר גל הרמט. בסיורים, התאוריות הביקורתיות מתורגמות לפרקטיקה של שאילת שאלות בשטח. ד"ר הרמט חוקרת פסלים במרחבים ציבוריים ומובילה סיורי למידה שנועדים לקדם להריחב את הידע של הקהל שוחר האמנות, כמו גם לקדם שינוי מדיניות של רכישות אמנות למרחב הציבורי של רשויות מקומיות ומוזיאונים.