המלצות על 30 סרטים באמצעותם ניתן ללמוד על ההיסטוריה של השחורים בארה"ב. רשימה זו כוללת סרטים שאינם עוסקים בטראומה של השחורים בארה"ב ונותנת מקום לאספקטים אחרים של חייהם (אנגלית).