המלצות באתר של עמותת "קדמה לחינוך" לספרי ילדים/ות שיש בהם אמירה חברתית, או כאלה המאפשרים התבוננות מתוך נקודות מבט חדשות שהן מעבר למוכר ולנפוץ בספרי הילדים. הספרים עוסקים בנושאים כמו צדק חברתי, מגדר, רב-תרבותיות ויחסי כוח בחברה.