בית ספר לשינוי חברתי שהוקדם ב-2004 כדי לעודד דיון ציבורי ביחס למדיניות החברתית כלכלית בישראל. בית הספר פועל לקדם נושאים של צדק ושוויון, ומנגיש ידע בנושא כלכלה וחברה לקבוצות שונות באמצעות הכשרה, ליווי בפעילויות וחינוך.