קהילה פייסבוק של נשות ואנשי קריירה בתחום ההיי-טק – בתחומי המוצר, ה-DATA, ה-UX, הפיתוח והענן. מטרת הקהילה לשתף אירועים בתחום ההיי-טק, בו נשים מהוות מיעוט ביחס לגברים.