המטה פועל לקידום מדיניות בתחום המאבק בזנות ובסחר בנשים. פעילות המטה נעשית במישור החקיקתי, המשפטי והציבורי. בראשית פעילותו פעל המטה למיגור תופעת הסחר בנשים בישראל. כיום עיקר מאמציו מתמקדים במאבק בצריכת זנות. המטה מרכז את הקואליציה למאבק בזנות, המונה 15 ארגונים, ופועלת לקידום מדיניות ולמתן שירותי טיפול ושיקום לשורדות זנות.