המטה הפמיניסטי הוא קואליציה של ארגונים ופעילות בשדה הפמיניסטי אשר הוקם כדי להגדיל את המענים והיכולות בשעת משבר הקורונה ובעתות משבר בכלל. המטה מבוסס מתנדבים/ות ומבקש לתאם פעולות, לאגם משאבים ולרכז דרישות מול משרדי הממשלה.