גוף תקשורת עצמאי הפועל לקדם שינוי חברתי. הטלוויזיה החברתית אינה מונעת משיקולים מסחריים, והיא מבקרת את סדר היום החברתי-ציבורי בישראל, תוך שהיא בוחרת לקדם תכנים ונושאי דיון רדיקליים יותר, כדי להביא לשינוי מהיסוד.