ארגון החצר הנשית מסייע לנערות וצעירות המצויות במצבי סיכון והדרה ולקדם עמן ועבורן מציאות אחרת. הארגון פועל גם לפיתוח ידע ופרקטיקות לשינוי המדיניות ודרכי העבודה עם צעירות בסיכון.