פרוייקט שמטרתו לעודד עצמאות פיננסית בקרב נשים והשתתפות בחיים ציבוריים, ומשלב הכשרה לימודית וליווי פרטני של הנשים המשתתפות במיזם.