ספר העוסק בהטיות מגדרייות וכיצד הן משפיעות על ההתפתחות והאושר של הבנות והבנים שלנו. הספר מקנה כלים פרקטיים ליישום ולתיקון ההטיות.