ארגון מקצועי של נשות ואנשי רפואה מ-16 דיסציפלינות ו-11 בתי-חולים, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר, המקדם רפואה בראייה מגדרית ופיתוח כלים לאבחון ולטיפול מיטבי לגברים ולנשים, מתוך ההבנה שהתפקוד של מערכות הגוף מושפע מהמין והמגדר של האדם.