קבוצת פייסבוק שנוצרה מתוך ייוזמה של מיכל לוברבום ויעל ורד, שמפרסמות את תמונותיהם של נאשמים בנסיון רצח, אונס ובתקיפות מיניות של נשים – על גבי שלטי חוצות ברחבי המדינה. בכך הן מזהירות את הציבור מפניהם תוך ביוש פומבי, ומחדדות את המסר שהבושה היא של הפוגע ולא של שורדת התקיפה.