פרויקט של אשה לאשה – מרכז פמיניטסטי, הפועל לצמצום תפוצת נשק במרחב האזרחי וצמצום אלימות קטלנית בכלי ירייה נגד נשים. הפרויקט פועל לקידום חקיקה מונעת, אכיפה יעילה ובקרה ציבורית הדוקה. בין פעילותה ניתן למנות הגשת עתירה ב-2018 נגד הרפורמה בכלי ירייה.