מסמך שנכתב על-ידי ארגון "ברית הלביאות" – ארגון הורים לילדים/ות ונוער על הרצף הטרנסי – שמפריך טענות שקריות ודיסאינפורמציה לגבי ילדים/ות ונוער טרנסי. במסמך זה "ברית הלביאות" מגיבה לטיעונים שקריים, תוך גיבוי העובדות והמציאות המורכבת של ילדים/ות ונוער טרנסי באמצעות מחקרים מישראל ומרחבי העולם, תוך מתן הסברים בהירים על דיספוריה מגדרית, סל טיפולי התאמה מגדרית לקטינים/ות שנגיש וניפוץ מיתוסים בנוגעים לילדים/ות ונוער טרנסי. המסמך כתוב בעברית וניתן להוריד עותק שלו בפידיאף למחשב.