מלכ"ר שמטרתו לקדם את אמנות מעשה הטלאים (patchwork quilting) בישראל. באגודה חברות נשים מיישובים שונים בישראל, בקשת גילים רחבה, חלקן עוסקות במעשה טלאים כמקצוע ועבור אחרות הוא תחביב. העמותה מפיקה תערוכות בישראל ובעולם ומרכזת קבוצות חברתיות של מטליאות ברחבי הארץ.