האתר (שאינו מתעדכן) של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר משמש פלטפורמה אקדמית, אידיאולוגית, אזרחית ופלורליסטית להפצת מידע על נשים, מגדר, קוויריות, אמנות, אקדמיה וחברה אזרחית. כיום הוא משמש כמעין ארכיון וניתן לקרוא בו פרסומים שונים, לרבות גליונות של מגזין מגדר (2008-2020). כדי לקרוא עדכונים שוטפים, מומלץ להיכנס לקבוצת הפייסבוק.