קבוצה התנדבותית וא-פוליטית של דירקטוריות ונושאות משרה בחברות ציבוריות וממשלתיות, שהוקמה בשנת 2015. מטרות הקבוצה הן לקדם חקיקה של חוק לאיזון מגדרי בדירקטוריונים של חברות ציבוריות, להגדיל ל-50% את שיעור הנשים המכהנות כדירקטוריות בחברות ציבוריות, לקדם מינוי של נשים לתפקידי יו"ר ומנכ״ל בחברות ציבוריות וממשלתיות, לקדם ייצוג מאוזן של נשים בין הדוברים בכנסים ובתקשורת כאשר דנים בנושאים רלוונטיים לנושאי משרה בכירים, ולקדם ייצוג מאוזן של נשים בצמתי קבלת ההחלטות. חברות הקבוצה עושות זאת באמצעות ייזום והעברת קורסים, הכשרות והתמחויות, לובי וקידום מדיניות וקמפיינים.