יוזמה של דפנה איזנרייך במטרה לעורר מודעות לאי-שוויון בין נשים לגברים, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשפה העברית, ולעודד שימוש בשפה שוויונית. הנחות המוצא של היוזמה היא שמתקיים קשר בין שפה למציאות, וכי שימוש מודע ומושכל בשפה יכול לחולל שינוי של ממש במציאות המגדרית.